Här kan du läsas om stenars olika egenskaper

Agat är en grundande sten som stärker vår självrespekt och självkänsla. Den ger oss mod och handlingskraft när vi känner oss osäkra. Stenen hjälper till att ta bort energiblockeringar i kroppen, främjar balans och bättre hälsa. Agat kan även bäras för att attrahera kärlek och för att undvika avundsjuka tankar och illvilja.

Akvamarin är en sten som får känslor som sympati, tillit, harmoni, mod och vänskap att uppstå. Blå akvamarin är en gudomlig och evig färg, då det är färgen på himlen och på havet med deras livgivande egenskaper. Stenen väcker kärleken och ger kraft i äktenskapet samt främjar alla relationer. Den är även passande för meditation.

Amazonit ökar din medvetenhet om dina känslor, tankar och handlingar mot andra människor. Den hjälper dig att se klarare och ökar din intuition. Amazonit lägger en bra grund för hälsosammare vanor.

Ametist kallas stenen av belåtenhet. Den fungerar som inspiration, och påminner dig om att du kan uppnå det du föresatt dig. Den öppnar och aktiverar kronchakrat, som ger tillgång till det gudomliga och ökar andlig medvetenhet och visdom.

Aventurin ger inre lugn och harmoni i kritiska situationer då den lär oss se med hjärtat. Ger dig mod att våga det där lilla extra. En sten som hjälper oss att nå överflödet i livet. Stärker vår tanke att kunna se klart, istället för att leva i stress och oro.

Blodsten  sägs vara en modets sten, som för med sig mental, fysisk och känslomässig förnyelse genom att ta bort blockage. Den sägs vara speciellt bra för att hjälpa till med känslomässiga trauman och sorg. Den kan också förbättra ens intellekt. Blodsten kan användas för att man ska få energi på många olika sätt, inklusive överflöd, succe, och välstånd. Den sägs också kunna hjälpa till med att underlätta med juridiska bekymmer.

Bronsit är en magisk sten som avspeglar våra visioner och hjälper oss att planera våra liv och sedan genomföra våra planer. Bronsit är en skyddande och grundande sten, som hjälper till i situationer när du känner dig hjälplös och utan kontroll över vad som händer. Den lär oss att ta ansvar, men är också en sten som hjälper oss att rensa ut både fysiska och psykiska problem. Stenen balanserar alla chakran.

Bärnsten absorberar negativa vibrationer och hjälper kroppen att hela sig själv. Den hjälper dig att bli ödmjuk och känna respekt inför naturen. Bärnsten lindrar fysiska och psykiska smärtor, värmer och skänker dig ny livskraft. Den renar atmosfären från disharmoni, och är därför idealisk i hemmet eller på arbetsplatsen. Drar till sig kärlek, vänner, pengar och framgång.

Granat är en av de mest användbara helande stenarna för att leva livet, den ökar både den sexuella glädjen och livsglädjen. Det är en grundande sten som ger harmoni, trygghet, framgång och utvecklar din intuition.

Hematit hjälper dig att bryta dåliga vanor. Hematiten kan kallas intellektets eller sinnets sten. Den har en lugnande, avstressande effekt och hjälper dig att komma ner på jorden. Hematiten står också för balans mellan yin och yang, manligt och kvinnligt. Den skänker användaren eller bäraren mod, lugn och tillit.

Howlit är en sten för framgång, den ger dig mod att våga följa dina ambitioner hela vägen. Howliten låter dig inte stanna i tvekan utan stödjer dig så att din energi kommer till uttryck. Det är en mycket lugnande sten som kan fylla dig med ny inspiration och nya idéer, och dess energi är så kraftig att den nästan slår dig och får dig att agera.

Jade är en skydds- och visdomssten, som drar till sig kärlek och pengar. Jade är lugnande och motverkar stress, den ger dig energi då du är trött. Jade är känd för sina helande energier och har beskyddande egenskaper. 

Bär vit jade för tålamod, skönhet och ödmjukhet.

Bär grön jade för att rena hjärtchakrat och främja goda relationer.

Bär lila jade för att utveckla dina andliga förmågor.

Jaspis påverkar baschakrat och ger dig balans, stillhet och trygghet i vardagen. Den skyddar oss vid resor och motverkar negativitet i vår omgivning. Jaspis påminner oss om att vi inte finns bara för vår egen skull.

Karneol är en stabiliserande sten med hög energi och är känd för att stärka individen och stimulera kreativitet. Den kallas ofta för modets sten. Karneol sägs hålla oss ifrån avundsjuka, hat och rädsla och frigöra oss från sorg. Karneolen är en grundande sten och dess styrka rensar bort negativitet från andra stenar när de bärs tillsammans. Bär gärna karneol när du vill hämta mod i att hitta rätt val i livet.

Kvarts drar ut negativ energi, och den leder och förstärker positiva energier. Därför hittar du ofta kvarts tillsammans med andra stenar då den sägs rena och förstärka deras egenskaper.

Kyanit är uppskattad av healers för sina läkande egenskaper. Stenen sägs rengöra och aktivera alla chakran och låter dig kommunicera mer effektivt. Det är en bra sten att bära med dig om du behöver göra en presentation eller hålla ett tal. Den passar bra för jordning vid spirituellt arbete. Kyanit tillhör den grupp av stenar som inte behöver renas då de inte lagrar några negativa energier, men den kan ändå må bra av att renas då och då.

Labradorit fungerar som "Temple of Stars" vilket för visdom av världar, universal och planetväsen till bäraren. Stenen sägs vara stärkande och energigivande och förknippas med förnyelse och pånyttfödelse.

Lapis lazuli uppmuntrar dig till total medvetenhet och håller dig lugn och balanserad. Den öppnar upp till medialitet och hjälper dig vid depression. Lägger du Lapis lazuli över tredje ögat (pannchakrat) underlättar den meditation.

Lava representerar elementen eld och jord. Stenarna är rika på mineraler från djupet av jordens kärna. Elden förknippas med energi, självsäkerhet och passion, medans jord står för mer praktiska kvaliteter, återhållsamhet och materialism.

Mossagat stimulerar oss att se det vackra i allt som omger oss. Det är allmänt stärkande sten men framförallt stärker den ett dåligt självförtroende och ger kraft åt positiva aspekter hos personligheten. Mossagaten påminner oss om naturens självläkande krafter och eviga vishet.

Obsidian är en skyddande sten som absorberar psykisk stress och tar bort negativa energier. Obsidian är en jordande sten, och kan hjälpa vår själ att vara fast förankrad i kroppen. Obsidian har samma vibration som vårt rotchakra, och den kan hjälpa till att lösa upp spänningar och blockeringar i vår fysiska kropp.  Den kallas ofta för sanningens sten, då den fungerar som en spegel där vi kan se vilka vi egentligen är.

Onyx grön symboliserar vila och renhet. Den har en lugnande kraft och lindra bekymmer, spänningar, stress och rädslor. Ger en positiv känsla, starkt mentalt stöd och hjälper till att ta kloka beslut under tider av svårigheter.

Peach Aventurine -Det är en utmärkt kristall om du är en naturligt blyg eller orolig person. Energierna i denna kristall kommer att lugna nerverna och göra dig lugn i alla slags situationer. Det kommer att ge dig en stark närvaro kring människor som kommer att locka dem till dig. Det kommer också att ge dig värdighet och lugn när det är mycket höga eller kritiska röster inuti ditt huvud. Peach Aventurine är en kraftfull lycka sten som också kommer att stärka din personliga kraft. Det kommer att öka ditt självvärde och locka alla möjliga framgångar till dig när du bär, bär eller använder det. Denna kristall har en mild energi som omger dig med en känsla av lugn och balans och ökar din lycka hundra gånger. Med hjälp av denna kristall kommer du att kunna se potentialen och alternativet till alla situationer. Du kommer att kunna ha en mer positiv syn och möta allt med styrka och mod. Peach Aventurine antas också locka lycka till sig. Det hjälper dig att anpassa dig till dina lyckostjärnor så att du kan belönas med rikedom och välstånd. Denna kristall rekommenderas för människor som oroar sig mycket. Det kommer att tysta alla slags kritiska självtal.

Peridot är en ypperlig tillväxtsten. Vill du öka din avkastning på investeringar eller satsningar är detta en perfekt sten för dig. Den renar och läker ditt hjärta och hjälper dig förstå och acceptera din situation.

Pyrit blockerar negativ energi och skyddar från fara. Det är en positiv sten, som tar dig förbi känslor av otillräcklighet och lättja och låter dig ta fram dina färdigheter och din sanna potential.

Rosenkvarts är kärlekens sten. Den står för kärlek ro och harmoni. Den ger dig livsglädje och balanserar dina yin och yang energier. Har du sömnproblem kan rosenkvarts hjälpa dig att slappna av och ge dig ro.

Rodonit ger dig trygghet, lugn, och ta bort dina förvirringar. Stenen hjälper dig att ha tålamod i din kärleksrelationen och hjälper till att få kontakt med din egen inre styrka. Den ger oss kontakt med universums kärleksenergi och hjälper oss att rensa bort känslomässiga sår. Rhodonit balanserar din yin & yang energi och har en lugnande inverkan på dig. Den reducerar även ängslan och stress.

Rudraksha är frön från trädet Rudraksha som växer i Himalaya. De sägs hjälpa mot stress och öka koncentrationsförmågan. Rudraksha ger bäraren fred, enkelhet och fokus. Avslappning till kroppen och skyddar mot negativa krafter och tankar. Enligt ayurvediska skrifter har fröna positiva effekter på hjärta och nerver. Den låga vikten gör att pärlorna är lätta att bära och de har använts till radband av buddhister, hinduer och sikher i tusentals år. I Indien är användningen av Rudraksha mycket utbredd inom traditionell folkmedicin och vid meditation. Namnet betyder Shivas tårar och är en symbol för Shivas medkänsla med mänsklighetens lidande.

Rutilkvarts främjar ökat medvetande. Det är en balanserande sten som ökar din självkänsla. Den löser upp rädsla och ilska och renar auran. Den är också bra vid utmattning och energibrist. Skyddar mot strålning och stärker ditt immunförsvar.

Ryolit (grön) står för förändring, mångfald och utveckling. Den hjälper dig att bryta barriärer i ditt sinne för att finna insikt inom dig själv. Ryolit lär dig också att glädjas åt den gränslösa möjligheten som bor inom dig. Den hjälper dig att lösa upp gamla karmiska knutar för att du ska kunna gå obehindrat framåt. Stenen verkar lugnande och vitaliserande. Chakra- Bas och hjärta Den kallas även regnskogsjaspis.

Tigeröga sätter fart på kroppens energiflöden när du känner dig tömd. Den ger skarpsinne, överblick och en klar tankegång. Stenen får fram sanningen och hjälper dig att inse och förstå dina egna brister. Tigeröga är en ärlig sten som skär igenom illusionerna och visar oss fakta. Den kan ge dig styrka vid bekymmer och hjälpa dig gå vidare.

Turkos är känd som en ”master healer” och arbetar för att skydda och anpassa chakran. Den hjälper att attrahera goda och positiva saker. Och ger oss mod och kraft att möta svårigheter. En riktig lyckosten.

Turmalin kan användas för inspiration, mod och självförtroende. Den balanserar de manliga och kvinnliga krafterna inom oss. Rosa turmalin bör helst bäras tillsammans med silver för extra kraftfull effekt.

3 product(s)