Betydelsen av de sju Chakran.

Enligt yogisk tradition finns det sju stora energipunkter i vår kropp, kallade chakran. Dessa punkter sträcker sig längs ryggraden i vår eteriska kropp, från slutet av ryggraden upp till högsta delen av huvudet. Energi flyter genom dessa chakran som snurrande hjul och fördelas sedan ut i kroppen.

För att må bra är det viktigt att energin kan flöda fritt genom dessa chakran. Blockeringar kan uppstå till följd av traumatiska händelser eller förträngda minnen, vilket kan leda till obalans i kroppen och försämrad hälsa. Blockeringar kan identifieras genom bland annat färgintensiteten och känslan av energi från ett chakra. För att lösa dessa blockeringar kan man använda sig av olika tekniker, såsom visualisering och chakrahealing, för att arbeta med det blockerade chakrat.

Chakran är sju energipunkter längs med ryggraden, som enligt den yogiska traditionen anses vara viktiga för vår hälsa och balans.

Varje chakra har en specifik färg och frekvens, med rotchakrat längst ner och kronchakrat högst upp.

Frekvensen blir högre ju högre upp i kroppen man kommer och står för vår intuition och andliga koppling. Rotchakrat står för jordens energier och har lägre frekvens. Genom att arbeta med våra chakran kan vi öka energiflödet och främja vår hälsa och balans.

Kronchakrat


Kronchakrat är beläget precis ovanför vårt huvud, och är det chakra som förbinder oss med högre energier och universum. Genom kronchakrat kan dessa energier nå även våra chakran med lägre frekvenser. Kronchakrats färg är vit, och står för ”rent medvetande”. Dess element är inre ljus.

Ett kronchakra i balans ger en känsla av att allting hör ihop, vilket gör att man bryr sig om andra med vetskapen att vi alla är ett. Man har en stor intuitionsförmåga och tillgång till en stor visdom, och man är medveten om att man är en andlig varelse.

Om man har ett överaktivt kronchakra kan ge religiös fanatism, och man kan också ha svårt att stå med båda fötterna på jorden. Man kan få en överdriven tro på sig själv, och människor runt omkring kan ha svårt att ta personen på allvar.

Ett underaktivt kronchakra kan göra att man känner att livet saknar mening, och man kan känna sig mycket rädd för döden. Allt kan kännas tomt, och man har ingen vilja att utvecklas andligt eller att utveckla sitt inre jag. Man kan också ha problem med balansen och vara klumpig i sina rörelser.

Man kan balansera sitt kronchakra genom att visualisera en lila eller vit färg vid sitt kronchakra, och genom att äta ren mat och dricka mycket vatten. Ett annat bra sätt att balansera sitt kronchakra på är genom meditation.Det tredje ögat

Det sjätte chakrat spelar en viktig roll i chakrasystemet. Det ligger mellan de två fysiska ögonen och sträcker sig upp till mitten av pannan när det är öppet.

Det tredje ögonchakrat är kopplat till hypofysen, som ansvarar för regleringen av serotonin. Detta inre öga kan fördjupa deras andliga koppling när det är öppet och ge människor visdom, kunskap och insikt.

Buddhister betraktar det tredje ögonchakrat som "medvetandets öga" Det är ett mycket andligt chakra som har att göra med ens psykiska förmågor. Ett balanserat tredje ögonchakra ger individer ett sjätte sinne eller stark intuition.

Dessa psykiska krafter eller inre vägledning kan stödja upplevelser i den verkliga världen genom att låta människor ha tillit till sin egen instinkt och inre röst. Denna förmåga hjälper människor att uppleva den fysiska världen omkring dem med inre visdom och ljus.

Halschakrat - ljusblå

Halschakrat är placerat på struphuvudet och representerar kommunikation och kreativitet. Färgen för detta chakra är ljusblå och anses vara en healingfärg.

Obalans i halschakrat kan bero på att vi inte har stått upp för oss själva eller uttryckt våra åsikter och känslor, eller att vi har svårt att sätta gränser mot andra människor.

 

 

 

Hjärtchakrat

Hjärtchakrat är beläget vid hjärtat och representerar kärlek, glädje, passion och respekt för andra människor. Det anses av många vara det viktigaste chakrat eftersom det innehåller kärleken inom oss, som är en av de största källorna till healing.

Det är också det chakra som binder samman de lägre vibrerande chakrana med de högre frekvenserna. Elementet som är kopplat till detta chakra är luft. Ett balanserat hjärtchakra ger oss en känsla av balans och förståelse för våra medmänniskor, djur och naturen, och vi accepterar dem som de är.

Ett överaktivt hjärtchakra kan göra att vi styr våra häftiga känslor och blir dömande mot andra människor, vilket kan leda till problem i våra relationer.

Vi kan ha svårt att lämna dåliga relationer. Ett underaktivt hjärtchakra kan göra att vi har svårt att släppa människor nära oss, blir misstänksamma och får en negativ syn på världen. För att balansera vårt hjärtchakra kan vi visualisera en klar, grön färg vid hjärtat, och att vara utomhus bland gröna träd och gräsmattor kan hjälpa oss att känna healingenergier.

Att känna vinden i ansiktet kan också vara läkande för detta chakra.

Solarplexuschakrat

energicentrum som styr självkänsla och självdisciplin Solarplexuschakrat är ett chakra som ligger ovanför naveln och är centrum för vår självkänsla, vilja och självdisciplin. Här finns också vårt energicentrum som ger livsenergi genom hela kroppen och vår magkänsla.

När chakrat är i balans, har vi kontroll över våra tankar och känslor, känner oss nöjda med oss själva och uppskattar människorna runt omkring oss.

Elementet knutet till detta chakra är eld. Vid överaktivt solarplexuschakra kan man reagera lätt på olika saker, ha svårt att kontrollera sina känslor och ha höga krav på sig själv och andra. Vid underaktivt solarplexuschakra kan man ha låg självkänsla, känna sig passiv och ha svårt att ta beslut.

Man kan balansera sitt solarplexuschakra genom att visualisera en gul solros vid chakrat och se den gula färgen flöda genom det. Man kan också balansera chakrat genom att vara ute i solen eller sitta vid en eld.

Sakralchakrat

Sakralchakrat är beläget mellan bröstbenet och naveln, och är förknippat med vår personliga makt och självkänsla, samt elementet eld. Då detta chakra är i balans har vi en stark självkänsla och självförtroende, och vi känner oss självsäkra och kapabla att ta kontroll över våra liv.

Ett överaktivt Sakralchakrat kan komma till uttryck genom att vi är kontrollerande, manipulativa och dominerande.

Ett underaktivt Sakralchakrat kan göra att vi har svårt att ta beslut, känner oss osäkra på oss själva och har en svag självkänsla.

Man kan balansera sitt Sakralchakrat

genom att bland annat visualisera en gul lotusblomma (symbolen för Sakralchakrat) vid chakrat, och göra övningar som fokuserar på vår personliga makt och självkänsla. Att ta hand om sig själv och göra saker som man känner sig stolt över, kan också hjälpa till att balansera detta chakra.

et kan också vara bra att utveckla sin självmedvetenhet och självreflektion, samt att undvika negativa tankar om sig själv och andra.

Rotchakrat

 Rotchakrat är beläget längst ner vid slutet av ryggraden. Rotchakrat är förknippat med elementet jord och symboliseras av en röd lotusblomma. När chakrat är i balans känner vi oss ”jordade” och i fysisk balans.

Ett överaktivt rotchakra kan leda till hett temperament, översexualitet och irritation, medan ett underaktivt rotchakra kan leda till mindre kraft, oförmåga att ta tag i saker och göra förändringar, lägre sexlust och depression.

Balans kan uppnås genom visualisering av lotusblomman, röd mat och mat rik på protein, samt genom att spendera tid utomhus och i naturen.

7 product(s)