Holistisk rådgivning för både djur och människor

"LYSSNA PÅ DIN KÄNSLA OCH LÄR KÄNNA DIN HÄST, HUND ELLER DIG SJÄLV"
Hej, jag heter Giovanni Timotej och har alltid haft ett genuint intresse för relationen mellan människa och djur.

Sedan 20 år tillbaka har jag guidat och hjälpt många djurägare, både hästar och hundar med olika problem. Även människor.

Fokus ligger alltid på att se till helheten och verkligen förstå varför djuret/människan beter sig som den gör. Olika beteende kan utrycka sig i sjukdomar. Det ena leder till det andra.

Hälsa och coaching.
Jag ser till helheten och dig som en individ,  det vill säga att man vid exempelvis en sjukdom strävar efter att förstå delarna i relation till helheten och sätta människan och ens handlingsförmåga i ett sammanhang.
 
Fysiskt, psykiskt, socialt, känslomässigt och andligt välmående. När man jobbar med holistisk hälsa fokuserar man på alla dessa aspekter – inte bara på den fysiska kroppen, utan på alla aspekter i livet.
Det handlar om att kunna lyssna på sin kropp och förstå vad det är den verkligen behöver.
 
Intuition och medialitet

Intuitionen är snabbare än vår tankeförmåga.
De mediala förmågorna bidrar till en djupare och mer objektiv förståelse för människor, relationer och livet.
Jag är medial och intuitiv.
Jag både ser, hör, känner och upplever det som inte är så tydligt för andra. Dessa mediala förmågor använder jag i coaching om du önskar.
 

Att leva ditt liv i nuet och inte i det förflutna eller i framtiden är nyckeln till en avslappnad och harmonisk tillvaro.

Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. 

Vanliga frågor

Nej, det behöver man inte, oftast går det väldigt bra via telefon. 

Ja, det kan man. Men då är det otroligt viktigt att när vi har samtal, så måste du se till att du inte har något som stör exempel att du har stängt av tv eller annat som kan störa.